Poslovni prostor 1
Poslovni prostor 2
Poslovni prostor 3
Poslovni prostor 4

OSNOVNI PODACI

TVRTKA

ID STORE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Skraćeno:

ID STORE d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA

Osijek (Grad Osijek)

VIJENAC JAKOVA GOTOVCA 2

PODACI O REGISTRACIJI PODUZEĆA

Poduzeće je registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku

MBS: 030190781

OIB: 91703284609

Član uprave, direktor: Dalibor Mršić, mag.oec.

OIB: 90347693108

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna (uplaćen u novcu)

POSLOVNI RAČUNI

Banka u kojoj se vodi poslovni račun:

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj računa (IBAN): HR5223400091110878795