JAMSTVO NA ROBU

Kupljeni proizvodi imaju jamstvo. Jamstveni rok istaknut je uz opise proizvoda i na jamstvenom listu. Prilikom isporuke robe, kupac dobiva jamstveni list i račun. Jamstveni list i račun je potrebno čuvati, budući da se bez dokaza porijekla robe ne može ostvariti pravo na jamstvo. Jamstvo pokriva sve neispravnosti proizvoda koja su rezultat grešaka u postupku proizvodnje cijelog proizvoda, ili njegovih dijelova. Jamstvo NE pokriva kvarove koji su posljedica nestručnog rukovanja, padova, fizičkih oštećenja, strujnih udara i drugih radnji i viših sila kojima je uređaj mogao biti oštećen (doticaj s tekućinama i slično).

JAMSTVO NA RABLJENE PROIZVODE

Jamstvo na rabljene proizvode je sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) članak 404. st. 3. i Direktivi EU 1999/44/EZ i traje minimalno 12 mjeseci, ukoliko kupac nije odabrao opciju produženja jamstva. Uz rabljeni proizvod kupac dobiva jamstveni list. Ukoliko uređaj koji je pod jamstvom nije moguće popraviti u zakonskom roku, kupcu će biti ponuđena opcija zamijene uređaja ili povrata novca. Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su bili poznati u trenutku kupovine i za koje je kupac znao da postoje i s kojima je bio upoznat. Jamstvo se ne može odnositi na vidljive tragove korištenja.

Sukladno hrvatskom zakonodavstvu i propisima Europske Unije, postoje dvije razine jamstva: odgovornost za materijalne nedostatke te "klasično" jamstvo (garancija).

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
- U hrvatskom zakonodavstvu regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.
- Odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda;
u slučaju kvara ili nedostatka, obratite se trgovcu, jer trgovac odgovara za te nedostatke.
- Ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru obavijestite trgovca.
- U cijeloj EU vrijedi rok od minimalno 2 godine za vrijeme kojih se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke, ukoliko ste u roku obavijestili trgovca o nedostatku.
- Ukoliko se kvar na proizvodu ustanovi u roku od 6 mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav kvar postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati.
- Kod prodaje rabljenih stvari trgovac može, ukoliko želi, ugovoriti da odgovara za materijalne nedostatke na takvom proizvodu u trajanju od godinu dana.
- Ako ste na vrijeme izvijestili trgovca o nedostatku, možete, po svom izboru tražiti:
popravak stvari i zamjenu, a ukoliko to nije moguće, ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati:
sniženje cijene stvari ili povrat novca.

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)
- U hrvatskom zakonodavstvu regulirano je člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima.
- Odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.
- Ukoliko uočite kvar na proizvodu pod garancijom, kvar možete prijaviti tijekom trajanja garancije (trajanje garancije jedna je od obveznih stavaka u jamstvenom listu).
- Trajanje garancije ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja garancije u kojem treba obavijestiti davatelja garancije o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara.

Na stranicama u opisu proizvoda pod jamstvom je navedeno trajanje "klasičnog" jamstva i na taj rok se izdaje jamstveni list. Isto ni na koji način ne utječe na odgovornost za materijalne nedostatke.

Prilikom isporuke robe, kupac dobiva jamstveni list i račun. Jamstveni list i račun je potrebno čuvati, budući da se bez dokaza porijekla robe ne može ostvariti pravo na jamstvo. Jamstvo pokriva sve neispravnosti proizvoda koja su rezultat grešaka u postupku proizvodnje cijelog proizvoda, ili njegovih dijelova. Jamstvo NE pokriva kvarove koji su posljedica nestručnog rukovanja, padova, fizičkih oštećenja, strujnih udara i drugih radnji i viših sila kojima je uređaj mogao biti oštećen (doticaj s tekućinama i slično).

Jamstvo na rabljene proizvode je sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) članak 404. st. 3. i Direktivi EU 1999/44/EZ i traje minimalno 12 mjeseci, ukoliko nije odabrana opcija produljenja jamstva. Uz rabljeni proizvod kupac dobiva jamstveni list. Ukoliko uređaj koji je pod jamstvom nije moguće popraviti u zakonskom roku, kupcu će biti ponuđena opcija zamijene uređaja ili povrata novca. Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su bili poznati u trenutku kupovine i za koje je kupac znao da postoje i s kojima je bio upoznat. Jamstvo na rabljene proizvode se ne može odnositi na vidljive tragove korištenja.

Cijeli tekst Zakona o obveznim odnosima možete pročitati na stranicama Narodnih novina: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_35_707.html

U slučaju bilo kakvog kvara ili problema molimo Vas da nam se obratite na kontakte navedene na ovim stranicama kako bismo se dogovorili o daljnjim koracima.

OSTVARIVANJE JAMSTVA

Jamstvo se ostvaruje slanjem neispravnog proizvoda u ovlašteni servis, ili na adresu poduzeća ID STORE d.o.o. U slučaju da je korisnik iz Osijeka ili bliže okolice, proizvod za reklamaciju preuzimaju djelatnici ID STORE na lokaciji. U slučaju da se radi o kvaru koje jamstvo ne pokriva ili se testiranjem ispostavi da je proizvod ispravan i radi u okviru očekivanih parametara (lažna reklamacija), kupac snosi sve troškove proizašle zbog lažne reklamacije. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, molimo Vas da nas prvo kontaktirate putem e-maila ili telefonski kako bismo se dogovorili o načinu ostvarivanja jamstva.